Marketing a mediální zastoupení - PR

PUBLIC RELATIONS

Cílem PR je zvýšit veřejné povědomí o produktech , projektech ,firmách či jednotlivcích a vytvoření jejich pozitivního obrazu . K tomuto se využívají tiskové zprávy, články (PR články) ,tiskové konference , případně TV reportáže. Jde vlastně o poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací na základě kterých ....

Dále se zejména v interní komunikaci firem a společností využívají pravidelné firemní mítinky a sportovní či společenské akce, pravidelná hodnocení, pochůzky manažerů, pravidelná zpravodajství o úspěších firmy a obecné dění ve firmě a to prostřednictvím intranetu, e-mailu nebo časopisu.

Mezi další formy PR patří sponzoring.

Společnost Kisses s.r.o. nabízí kompletní zajištění všech potřebných informačních a propagačních opatření, jako například odborné komunikační konzultace, návrh propagační strategie, návrh a realizaci prezentačních materiálů potřebných k propagaci projektů, vypracování tiskových zpráv, přípravu a organizaci tiskových konferencí, zajištění mediální i webové prezentace aj.