Služby v oblasti administrativní správy

Právní servis

  • vymáhání pohledávek včetně potřebného právního servisu
  • zastupování na základě plných mocí na úřadech (FÚ, ŽÚ, PSSZ, Pojišťovny, Banky aj.)
  • zastupování u soudů
  • poradenství při uzavírání smluv a jejich sepisování
  • zastupování vůči třetím osobám
  • zajištění a sepsání potřebné dokumentace

Finanční poradenství

Poradenské služby