Hotel Královka

Je pro nás velkým potěšením oznámit vám, že se naše společnost KISSES s.r.o. stala v červnu 2013 majitelem areálu KRÁLOVKA, který tvoří soubor několika budov, včetně restaurace, rozhledny a ubytovacích kapacit.

Naším záměrem je provést celkovou revitalizaci areálu Královka tak, aby mohl opět sloužit široké veřejnosti stejně jako to bylo v dobách jeho největší slávy.V současné době spolupracujeme se všemi dotčenými orgány nad plány rekonstrukce, která bude probíhat v několika etapách.

V první etapě bude probíhat celková rekonstrukce hlavní budovy a rozhledny. Použitím moderních stavebních technologií a materiálů bychom se chtěli co nejvíc přiblížit původní Královce, která byla postavena začátkem minulého století. Při práci s architekty proto velmi pečlivě dohledáváme v dostupných archivech původní vzhled Královky, včetně informací o použitých materiálech.

V následujících měsících bude Královka zcela uzavřena. V prosinci 2013 plánujeme částečné otevření hlavní budovy s novou restaurací.

Více informací budeme zveřejňovat na našem webu www.kisses.cz a www.hotelkralovka.cz .